Materijali za isparavanje oksida

Materijali za isparavanje oksida

 

Materijali za isparavanje oksida

Symbol Materials Standard Purity Dimension  
Al2O3 Aluminum Oxide 99% ~ 99.999% Po narudžbi
Sb2O3 Antimony Oxide 99.39% ~ 99.9% Po narudžbi
ATO Antimony Tin Oxide 99.95% Po narudžbi
BaTiO3 Barium Titanate Oxide 99.8% ~ 99.95% Po narudžbi
Dvo2O3 Bismuth Oxide 99.5% ~ 99.9% Po narudžbi
CeO2 Cerium Oxide 99% ~ 99.9% Po narudžbi
Kr2O3 Chromium Oxide 99% ~ 99.7% Po narudžbi
CuO Copper Oxide 99.9% Po narudžbi
Dy2O3 Dysprosium Oxide 99.5% ~ 99.999% Po narudžbi
Er2O3 Erbium Oxide 99.5% ~ 99.999% Po narudžbi
Eu2O3 Europium Oxide 99% ~ 99.99% Po narudžbi
Gd2O3 Gadolinium Oxide 99% ~ 99.99% Po narudžbi
Ga2O3 Gallium Oxide 99.9% ~ 99.99% Po narudžbi
GeO2 Germanium Oxid 99.9% ~ 99.99% Po narudžbi
HfO2 Hafnium Oxide 99% ~ 99.99% Po narudžbi
Ho2O3 Holmium Oxide 99% ~ 99.99% Po narudžbi
U2O5 Indium Oxide 99.99% ~ 99.999% Po narudžbi
ITO Indij kositar oksid 99.99% Po narudžbi
Fe2O3 Iron Oxide 99.9% Po narudžbi
Fe3O4 Iron Oxide 99.9% Po narudžbi
La2O3 Lanthanum Oxide 99.5% ~ 99.999% Po narudžbi
LaAlO3 Lanthanum Aluminate Oxide 99.9% Po narudžbi
LaTiO3 Lanthanum Titanate Oxide 99.9% Po narudžbi
PbTiO3 Lead Titanate Oxide 99.9% Po narudžbi
PbZrO3 Lead Zirconate Oxide 99.99% Po narudžbi
LiNbO3 Lithium Niobate Oxide 99.99% Po narudžbi
LiO Lithium Oxide 99.5% ~ 99.999% Po narudžbi
LiTaO3 Lithium Tantalate Oxide 99.99% Po narudžbi
Lu3Fe5O12 Lutetium Iron Oxide 99% ~ 99.99% Po narudžbi
Lu2O3 Lutetium Oxide 99% ~ 99.9% Po narudžbi
MgO Magnesium Oxide 99.5% ~ 99.99% Po narudžbi
MoO3 Molybdenum Oxide 99.8% ~ 99.9% Po narudžbi
Nd2O3 Neodymium Oxide 99% ~ 99.9% Po narudžbi
Nb2O5 Niobijev oksid 99% ~ 99.999% Po narudžbi
Pr6O11 Praseodymium Oxide 99% ~ 99.95% Po narudžbi
PrTiO3 Praseodymium Titanate Oxid 99.9% Po narudžbi
Sm2O3 Samarium Oxide 99% ~ 99.99% Po narudžbi
Sc2O3 Scandium Oxide 99.5% ~ 99.999% Po narudžbi
SiO2 silicijev oksid 99% ~ 99.999% Po narudžbi
SiO Silicon Monoxide 99.9% ~ 99.99% Po narudžbi
SrTiO3 Strontium Titanate Oxide 99.9% Po narudžbi
Ta2O5 Tantalum Pentoxide 99.5% ~ 99.99% Po narudžbi
Tb4O7 Terbium Oxide 99% ~ 99.999% Po narudžbi
Tm2O3 Thulium Oxide 99.5% ~ 99.999% Po narudžbi
SnO2 Tin Dioxide 99% ~ 99.9999% Po narudžbi
SnO2 Tin Dioxide 99% ~ 99.9999% Po narudžbi
TiO2 Titanium Dioxide 99.9% ~ 99.99% Po narudžbi
TiO Titanium Monoxide 99.9% Po narudžbi
Ti3O5 Titanium Pentoxide 99.95% ~ 99.99% Po narudžbi
Ti2O3 Titanium Rioxide 99.995% Po narudžbi
WO3 Tungsten Oxide 99.9% ~ 99.99% Po narudžbi
V2O5 Vanadium Pentoxide 99.9% Po narudžbi
Yb2O3 Ytterbium Oxide 99% ~ 99.99% Po narudžbi
Y2O3 Yttrium Oxide 99.5% ~ 99.999% Po narudžbi
ZnO Zinc Oxide 99.9% ~ 99.999% Po narudžbi
ZrO2 Zirconium Oxide 99.9% ~ 99.99% Po narudžbi