จัดส่งที่รวดเร็ว

เราผลิตสปัตเตอริงเป้าหมายเองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะทำให้เราควบคุมเวลาในการผลิตและจัดส่งตามคำสั่งที่ลูกค้าต้องการได้

คำสั่งซื้อส่วนใหญ่สามารถเสร็จสิ้นได้ภายใน 10 วัน สำหรับคำสั่งซื้อพิเศษ ประมาณ 2-3 สัปดาห์