เป้าหมายการสปัตเตอร์โลหะ

Metal Sputtering Targets

We have a wide range high purity metal sputtering targets like Aluminum, Titanium, Chromium,Cobalt, Copper, Gold, Silver, Hafnium,  Iridium, Molybdenum,with the purity of 99.9% to 99.9999%, which can be used for Semiconductor, Decorative, Glass coating and IC coatings.

Metal Sputtering Targets

Symbol    Materials            Standard Purity          รูปร่าง
อัล อลูมิเนียม 99.99%~99.9999% สั่งทำพิเศษ
Sb Antimony 99.99% สั่งทำพิเศษ
Ba Barium 99.9% สั่งทำพิเศษ
Bi Bismuth 99.99% สั่งทำพิเศษ
B Boron 99.9% สั่งทำพิเศษ
Cd Cadmium 99.99% สั่งทำพิเศษ
Ca Calcium  99.9% สั่งทำพิเศษ
Ce Cerium 99.9% ~99.95% สั่งทำพิเศษ
Cr โครเมียม 99.5% ~ 99.98% สั่งทำพิเศษ
Co Cobalt 99.9% ~ 99.95% สั่งทำพิเศษ
ลูกบาศ์ก ทองแดง 99.9% ~ 99.999% สั่งทำพิเศษ
Dy Dysprosium 99.9% สั่งทำพิเศษ
Er Erbium 99.99% สั่งทำพิเศษ
Eu Europium 99.99% สั่งทำพิเศษ
Gd Gadolinium 99.9% สั่งทำพิเศษ
Ge Germanium  99.999% สั่งทำพิเศษ
ทอง 99.99%~99.999% สั่งทำพิเศษ
C Graphite 99.99%~99.999% สั่งทำพิเศษ
Hf Hafnium 99.9% ~ 99.95% สั่งทำพิเศษ
Ho Holmium 99.9% ~ 99.95% สั่งทำพิเศษ
ใน อินเดียม 99.99~99.995% สั่งทำพิเศษ
Ir Iridium 99.9%~99.95% สั่งทำพิเศษ
Fe Iron 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ
La Lanthanum 99.9% สั่งทำพิเศษ
Pb Lead 99.9%~99.99% สั่งทำพิเศษ
Li Lithium 99.9% สั่งทำพิเศษ
Lu Lutetium 99.5% ~ 99.9% สั่งทำพิเศษ
Mg Magnesium 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ
Mn Manganese 99.5% ~ 99.9% สั่งทำพิเศษ
โม โมลิบดีนัม 99.95% สั่งทำพิเศษ
Nd Neodymium 99.9% ~ 99.95% สั่งทำพิเศษ
Ni Nickel 99.9% ~ 99.999% สั่งทำพิเศษ
Nb Niobium 99.95% สั่งทำพิเศษ
Pd Palladium 99.95% สั่งทำพิเศษ
Platinum 99.95%~99.99% สั่งทำพิเศษ
Pr Praseodymium 99.5% ~ 99.9% สั่งทำพิเศษ
Re Rhenium 99.99% สั่งทำพิเศษ
Rh Rhodium 99.95% สั่งทำพิเศษ
รู รูทีเนียม 99.95% สั่งทำพิเศษ
Sm Samarium 99.9% สั่งทำพิเศษ
Sc Scandium 99.9% ~ 99.95% สั่งทำพิเศษ
เซ ซีลีเนียม 99.99% ~ 99.9999% สั่งทำพิเศษ
n-Si Silicon(N-type) 99.999% สั่งทำพิเศษ
p-Si Silicon(P-type) 99.999% สั่งทำพิเศษ
ศรี Silicon(undoped) 99.999% สั่งทำพิเศษ
เงิน 99.99% สั่งทำพิเศษ
Sr Strontium 99.9% สั่งทำพิเศษ
Ta Tantalum 99.95%,99.99% สั่งทำพิเศษ
Te Tellurium 99.99% ~ 99.999% สั่งทำพิเศษ
Tb Terbium 99.9% สั่งทำพิเศษ
Tm Thulium 99.9% สั่งทำพิเศษ
ดีบุก 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ
Ti ไทเทเนียม 99.6% ~ 99.995% สั่งทำพิเศษ
W Tungsten 99.95% สั่งทำพิเศษ
V Vanadium 99.9%~99.95% สั่งทำพิเศษ
Yb Ytterbium 99.9% สั่งทำพิเศษ
Y Yttrium 99.9% สั่งทำพิเศษ
Zn Zinc 99.99%,99.999% สั่งทำพิเศษ
Zr Zirconium 99% ~ 99.95% สั่งทำพิเศษ