วัสดุระเหยออกไซด์

วัสดุระเหยออกไซด์

 

วัสดุระเหยออกไซด์

Symbol Materials Standard Purity Dimension  
อัล2O3 Aluminum Oxide 99% ~ 99.999% สั่งทำพิเศษ
Sb2O3 Antimony Oxide 99.39% ~ 99.9% สั่งทำพิเศษ
ATO Antimony Tin Oxide 99.95% สั่งทำพิเศษ
BaTiO3 Barium Titanate Oxide 99.8% ~ 99.95% สั่งทำพิเศษ
Bi2O3 Bismuth Oxide 99.5% ~ 99.9% สั่งทำพิเศษ
CeO2 Cerium Oxide 99% ~ 99.9% สั่งทำพิเศษ
Cr2O3 Chromium Oxide 99% ~ 99.7% สั่งทำพิเศษ
CuO Copper Oxide 99.9% สั่งทำพิเศษ
Dy2O3 Dysprosium Oxide 99.5% ~ 99.999% สั่งทำพิเศษ
Er2O3 Erbium Oxide 99.5% ~ 99.999% สั่งทำพิเศษ
Eu2O3 Europium Oxide 99% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ
Gd2O3 Gadolinium Oxide 99% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ
Ga2O3 Gallium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ
GeO2 Germanium Oxid 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ
HfO2 Hafnium Oxide 99% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ
Ho2O3 Holmium Oxide 99% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ
ใน2O5 Indium Oxide 99.99% ~ 99.999% สั่งทำพิเศษ
ITO อินเดียมทินออกไซด์ 99.99% สั่งทำพิเศษ
Fe2O3 Iron Oxide 99.9% สั่งทำพิเศษ
Fe3O4 Iron Oxide 99.9% สั่งทำพิเศษ
La2O3 Lanthanum Oxide 99.5% ~ 99.999% สั่งทำพิเศษ
LaAlO3 Lanthanum Aluminate Oxide 99.9% สั่งทำพิเศษ
LaTiO3 Lanthanum Titanate Oxide 99.9% สั่งทำพิเศษ
PbTiO3 Lead Titanate Oxide 99.9% สั่งทำพิเศษ
PbZrO3 Lead Zirconate Oxide 99.99% สั่งทำพิเศษ
LiNbO3 Lithium Niobate Oxide 99.99% สั่งทำพิเศษ
LiO Lithium Oxide 99.5% ~ 99.999% สั่งทำพิเศษ
LiTaO3 Lithium Tantalate Oxide 99.99% สั่งทำพิเศษ
Lu3Fe5O12 Lutetium Iron Oxide 99% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ
Lu2O3 Lutetium Oxide 99% ~ 99.9% สั่งทำพิเศษ
MgO Magnesium Oxide 99.5% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ
MoO3 Molybdenum Oxide 99.8% ~ 99.9% สั่งทำพิเศษ
Nd2O3 Neodymium Oxide 99% ~ 99.9% สั่งทำพิเศษ
Nb2O5 Niobium Oxide 99% ~ 99.999% สั่งทำพิเศษ
Pr6O11 Praseodymium Oxide 99% ~ 99.95% สั่งทำพิเศษ
PrTiO3 Praseodymium Titanate Oxid 99.9% สั่งทำพิเศษ
Sm2O3 Samarium Oxide 99% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ
Sc2O3 Scandium Oxide 99.5% ~ 99.999% สั่งทำพิเศษ
ซีโอ2 Silicon Oxide 99% ~ 99.999% สั่งทำพิเศษ
ซีโอ Silicon Monoxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ
SrTiO3 Strontium Titanate Oxide 99.9% สั่งทำพิเศษ
Ta2O5 Tantalum Pentoxide 99.5% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ
Tb4O7 Terbium Oxide 99% ~ 99.999% สั่งทำพิเศษ
Tm2O3 Thulium Oxide 99.5% ~ 99.999% สั่งทำพิเศษ
SnO2 Tin Dioxide 99% ~ 99.9999% สั่งทำพิเศษ
SnO2 Tin Dioxide 99% ~ 99.9999% สั่งทำพิเศษ
ทีโอ2 Titanium Dioxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ
ทีโอ Titanium Monoxide 99.9% สั่งทำพิเศษ
Ti3O5 Titanium Pentoxide 99.95% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ
Ti2O3 Titanium Rioxide 99.995% สั่งทำพิเศษ
WO3 Tungsten Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ
V2O5 Vanadium Pentoxide 99.9% สั่งทำพิเศษ
Yb2O3 Ytterbium Oxide 99% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ
Y2O3 Yttrium Oxide 99.5% ~ 99.999% สั่งทำพิเศษ
ZnO Zinc Oxide 99.9% ~ 99.999% สั่งทำพิเศษ
ZrO2 Zirconium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ