เป้าหมายออกไซด์สปัตเตอร์

เป้าหมายออกไซด์สปัตเตอร์

Oxide sputtering targets are widely used for Flat panel, Solar cells, Semiconductor industries and researching purposes from universities.

เป้าหมายออกไซด์สปัตเตอร์

Symbol

Materials

Standard Purity

องค์ประกอบ

รูปร่าง

Al2O3 Aluminum Oxide 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Sb2O3 Antimony Oxide 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
ATO Antimony Doped Tin Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
BaO Barium Oxide 99.9% ~ 99.95% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
BaTiO3 Barium Titanate 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Ba0.5Sr0.5TiO3 Barium Strontium Titanate 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
BaZrO3 Barium Zirconate 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
BeO Beryllium Oxide 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
BiFeO3 Bismuth Ferrite 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Bi3Fe5O12 Bismuth Ferrite Garnet 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Bi2O3 Bismuth Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Bi4Ti3O12 Bismuth Titanate 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
CeO2 Cerium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Cr2O3 Chromium Oxide 99.5% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
CrSiO Chromium Silicon Monoxide 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
CoO Cobalt Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
CuO Copper Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
CuAlO2 Copper Aluminum Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Dy2O3 Dysprosium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Er2O3 Erbium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Eu2O3 Europium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Gd2O3 Gadolinium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
HfO2 Hafnium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Ho2O3 Holmium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
InGaZnOx Indium Gallium Zinc Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
InFe2O4 Indium Iron Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
In2O3 Indium Oxide 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
ITO อินเดียมทินออกไซด์  99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
IZO Indium Zinc Oxide 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Fe2O3 Iron Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Fe3O4 Iron Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
LaAlO3 Lanthanum Aluminate 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
La/Ca/Mn/O Lanthanum Calcium Manganate Oxide 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
LaMnO3 Lanthanum Manganate 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
LaNiO3 Lanthanum Nickel Oxide 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
LaNbO3 Lanthanum Niobium Oxide 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
LaSrMnO3 Lanthanum Strontium Manganate 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
La2O3 Lanthanum Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
LaTiO3 Lanthanum Titanate 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
LaVO3 Lanthanum Vanadium 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
PbO Lead Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
PbTiO3 Lead Titanate 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
PbZrO3 Lead Zirconate 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
PLZT Lead Lanthanum Zirconium Titanate 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
PZT Lead Zirconium Titanate PbZr0.52Ti0.48O3 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
LiCoO2 Lithium Cobalt Oxide 99.7%~99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
LiNbO3 Lithium Niobate 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Li3PO4 Lithium Phosphate 99.9% ~ 99.95 สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Lu2O3 Lutetium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
MgO Magnesium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
MnO Manganese Oxide 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
MoO3 Molybdenum Oxide 99.9%~99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Nd2O3 Neodymium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
NiO Nickel Oxide 99.9%~99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Nb2O5 Niobium Oxide 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
PrCaMnO Praseodymium Calcium Manganate 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Pr6O11 Praseodymium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Sm2O3 Samarium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Sc2O3 Scandium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
SiO2 ซิลิคอนไดออกไซด์ 99.99% ~99.995% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
ซีโอ Silicon Monoxide 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Cr-SiO Chromium Doped Silicon Monoxide 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
SrRuO3 Strontium Ruthanate 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
SrTiO3 Strontium Titanate 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
SrZrO3 Strontium Zirconate 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Ta2O5 Tantalum Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Tb4O7 Terbium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Tm2O3 Thulium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
SnO2 Tin Oxide 99.95%~99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Ti2O3 ไททาเนียมออกไซด์ 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Ti3O5 ไททาเนียมออกไซด์ 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
TiO2 Titanium Dioxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
ทีโอ Titanium Monoxide 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
WO3 Tungsten Oxide 99.9% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
V2O5

VO2

V2O3

Vanadium Oxide

 

99.9%

99.9%

99.9%

สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Yb2O3 Ytterbium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
Y2O3 Yttrium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
ZnO Zinc Oxide 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
อซ Zinc Oxide with Alumina 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
GZO Zinc Oxide doped with Gallium Oxide 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
ZrO2 Zirconium Oxide 99.9% ~ 99.99% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ
YSZ Yttria Fully Stabilized Zirconia 99.9%~99.95% สั่งทำพิเศษ สั่งทำพิเศษ